Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Πλατειά αναγνώριση απο την Ελληνική βιομηχανία

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Κενόμετρο υποπίεσης 0/-76cmHg
 • Για την επιτήρηση της υποπίεσης λειτουργίας
   
Κενόμετρο απόλυτης πίεσης 0-100mbar
 • Για την επιτήρηση της πίεσης αναρρόφησης
 • Ακριβής ανάγνωση της πίεσης στη περιοχή υψηλού κενού

   
Αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης τύπου VAD
 • Για την απομάκρυνση της περίσσειας του υγρού λειτουργίας
 • o Διατηρεί το υγρό στο μέσον της αντλίας
 • o Διευκολύνει την εκκίνηση της αντλίας

   
Βαλβίδα προστασίας από σπηλαίωση τύπου VGB
 • Ελαττώνει τα προβλήματα της σπηλαίωσης
 • Εισάγει μικρή ποσότητα αέρα
 • Λειτουργεί  σε απόλυτες πιέσεις κάτω των 100mbar(a)
   
Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου VAC
 • Μεγάλο πέρασμα, ελάχιστες αντιστάσεις
 • Απόλυτη στεγανότητα με σφαίρα στεγάνωσης
 • Απομονώνει την αντλία από την εγκατάσταση
 • Αποτροπή επιστροφής υγρού μετά την παύση της αντλίας
   
Βαλβίδα ασφαλείας τύπου VDF
 • Για τον περιορισμό του κενού
 • Αποτρέπει την σπηλαίωση
   
Διαχωριστήρας αέρα-υγρού λειτουργίας στην έξοδο της αντλίας
 • Διαχωρίζει και ανακτά το νερό λειτουργίας από το ρεύμα εξόδου
 • Επιτρέπει την μερική ανακυκλοφορία και σημαντική  εξοικονόμηση νερού λειτουργίας
 • Τοποθετείται απευθείας στο στόμιο της αντλίας (μικρά μεγέθη αντλιών) ή σε παρακείμενη βάση (μεγάλα μεγέθη)
 
   
Θερμοστατική βαλβίδα εξοικονόμησης φρέσκου νερού λειτουργίας
 • Αυτόματη μηχανική βαλβίδα που ρυθμίζει την παροχή του νερού ανακυκλοφορίας από τον διαχωριστή, ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία τιυ νερού κατά την είσοδο στην αντλία