Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Αντλίες Κενού Υγρού Δακτυλίου

Πλατειά αναγνώριση απο την Ελληνική βιομηχανία

ΕΛΑΙΟΥ ORVS

ORVS

Συστήματα με κλειστό, αερόψυκτο κύκλωμα λαδιού για περιπτώσεις όπου η χρήση νερού δημιουργεί προβλήμα, όπως όταν:

 

 • Το διαθέσιμο νερό είναι κακής ποιότητας
 • Υπάρχει έλλειψη νερού
 • Εμφανίζονται φαινόμενα σπηλαίωσης
 •  

  Εξαιτίας της λειτουργίας με λάδι τα συγκροτήματα αυτά χαρακτηρίζονται από:

   

 • Ελάχιστη απόλυτη πίεση αναρρόφησης 10mbar (κενό 99%)
 • Λειτουργία σε μεγάλο κενό χωρίς κίνδυνο σπηλαίωσης
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Μικρές φθορές
 • Ελάχιστη συντήρηση
 •  

  Αποτελούνται από τα ακόλουθα κύρια μέρη:

   

   

   

   
  Αντλία κενού RVS

  Η γνωστή αντλία κενού υγρού δακτυλίου της Robuschi με μηχανικό στυπιοθλίπτη, βαλβίδα προστασίας από σπηλαίωση και βαλβίδα αντεπιστροφής.

   

   

   

  Διαχωριστήρα εισόδου

  Για την κατακράτηση στερεών ρύπων και υγρών πριν την είσοδο της αντλίας.


  Βάση/δεξαμενή λαδιού

  Με θυρίδα επιθεώρησης, δείκτη στάθμης λαδιού, βαλβίδα απαγωγής νερού και συμπυκνωμάτων στο λάδι.

   


  Διαχωριστήρα λαδιού

  Για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό του μεγαλύτερου μέρους των σταγονιδίων λαδιού, την ανάκτηση τους και την επιστροφή τους στην δεξαμενή λαδιού.

  Φίλτρο σταγονιδίων

  Φίλτρο με ειδικό φυσίγγιο για την κατακράτηση των υπολειμμάτων του νέφους λαδιού (εκπομπές λαδιού <5mg/m³).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ψυγείο

  Ειδικά σχεδιασμένο ψυγείο για την ψύξη του λαδιού.

   

   

   

   

   

  Ανεμιστήρα

  Ανεμιστήρας για την ψύξη του ψυγείου με αέρα από το περιβάλλον.

  Αισθητήρα θερμοκρασίας

  Ηλεκτρονικός επιτηρητής της θερμοκρασίας λαδιού, που σημαίνει συναγερμό σε περίπτωση υπερθέρμανσης του λαδιού.