Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

UV Αστικών Αποβλήτων Κλειστού Θαλάμου

Για την απολύμανση των επεξεργασμένων αποβλήτων με σκοπό  την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την επανάχρησή τους

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Τύπος

Μέγιστη Παροχή

m³/h

Αριθμός

Λυχνιών

Στόμια

Ισχύς

W

UVFit 04AL20 61 4 DN150 1000
UVFit 08AL20

107

8 DN200 2000
UVFit 18AL40 290 18 DN250 4500
UVFit 32AL50 485 32 DN300 8000
UVFit 72AL75 1100 72 DN500 18000
UVFit D72AL75 2200 144 DN500 36000

 

Οι παροχές είναι ενδεικτικές και ποικίλουν ανάλογα με την ποιότητα των αποβλήτων

Για την διαστασιολόγηση πρέπει να ερωτηθεί ο κατασκευαστής