Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

UV Αστικών Αποβλήτων Κλειστού Θαλάμου

Για την απολύμανση των επεξεργασμένων αποβλήτων με σκοπό  την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την επανάχρησή τους

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα αποτελείται από ένα κλειστό ανοξείδωτο θάλαμο (αντιδραστήρα) στον οποίο μέσα βρίσκονται τοποθετημένες οι λυχνίες.

Το νερό εισέρχεται μέσα στον θάλαμο, δέχεται την κατάλληλη δόση ακτινοβολίας UV και εξέρχεται απολυμασμένο, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς.

 

 


  • Αντιδραστήρας  UV  από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
  • Λυχνίες αμαλγάματος χαμηλής πίεσης, υψηλής απόδοσης
  • Χιτώνια προστασίας της λυχνίας από χαλαζία με μεγάλο συντελεστή διαπερατότητας UV
  • Αισθητήρας επιτήρησης της έντασης της ακτινοβολίας UV. Διασφαλίζει ότι μεταδίδεται η σωστή ένταση ακτινοβολίας και ότι αυτή δεν έχει μειωθεί από ρύπανση των χιτωνίων, από κακή ποιότητα νερού ή από γήρανση των λυχνιών
  • Αυτόματο σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων των λυχνιών
  • Προστατευτικό κάλυμμα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στο άκρο του αντιδραστήρα
  • Κέντρο διανομής ισχύος με ηλεκτρονικά τροφοδοτικά των λυχνιών και μικροεπεξεργαστή ελέγχου
  • Κέντρο ελέγχου συστήματος  με προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστής με οθόνη αφής