Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

UV Αστικών Αποβλήτων Κλειστού Θαλάμου

Για την απολύμανση των επεξεργασμένων αποβλήτων με σκοπό  την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την επανάχρησή τους

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ