Τριτοβάθμια Επεξεργασία, Επανάχρηση Νερού

UV Αστικών Αποβλήτων Κλειστού Θαλάμου

Για την απολύμανση των επεξεργασμένων αποβλήτων με σκοπό  την ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον ή την επανάχρησή τους

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Διακριβωμένες επιδόσεις συστήματος στο πεδίο με δοκιμή Bioassay
 • Εξακρίβωση αποτελεσματικότητας με ελεγχόμενους μικροοργανισμούς
 • Ακριβής μέτρηση δόσης
 • Αξιοποίηση των μετρήσεων για το σχεδιασμό σε ευρύτερο φάσμα συνθηκών λειτουργίας

 

Λυχνίες UV

 • Aμαλγάματος χαμηλής πίεσης, υψηλής απόδοσης
 • Yψηλός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης
 • Mεγάλη διάρκεια ζωής (12000 ώρες με απόδοση στο τέλος του χρόνου ζωής 98% της καινούργιας λυχνίας)
 • Πιστοποιημένη από τρίτο ανεξάρτητο φορέα

 

 

 

 

Αντιδραστήρας  UV  ιδιαίτερης σχεδίασης και κατασκευής
 • Από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L  στιλβωμένο ηλεκτρολυτικά (electropolished)

 • Δυνατότητα επιλογής του προσανατολισμού των φλαντζών

 • Σχεδίαση σε σχήμα ‘’L’’ με 40% περισσότερη αποδοτικότητα απο τα συστήματα σε σχήμα ‘’U’’

 • Βελτιστοποιημένη υδραυλική απόδοση

 • Ελάχιστη πτώση πίεσης

 • Δυνατότητα παράλληλης τοποθέτησης περισσοτέρων αντιδραστήρων για κάλυψη μεγάλων παροχών

 

 

 

Αισθητήρας έντασης της ακτινοβολίας UV ο οποίος προσαρμόζεται και αφαιρείται εύκολα.

 

 

 

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού των χιτωνίων των λυχνιών

 

 

 

Πλήρες σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου με την βοήθεια προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC)
 • Προηγμένο σύστημα, φιλικό στον χρήστη, με οθόνη αφής
 • Tροφοδοτικά μεταβλητής έντασης 60-100% για εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με τη παροχή
 • Επιτήρηση έντασης τηες ακτινοβολίας
 • Παρακολούθηση κατάστασης λυχνιών
 • Παρακολούθηση ωρών λειτουργίας συστήματος και λυχνιών
 • Σήμανση συναγερμού σε περίπτωση αστοχίας
 • Προγραμματιζόμενη ακολουθία καθαρισμού χωρίς παρέμβαση του χρήστη
 • Προγραμματισμός ψηφιακών και αναλογικών σημάτων εισόδου/εξόδου
 • Δυνατότητα ελέγχου από απόσταση και ενεργοποίηση λοιπού εξοπλισμού, όπως αντλίες, βάννες, κλπ
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με σύστημα SCADA  μέσω Modbus

 

 

 

Πολύ εύκολη αλλαγή λυχνιών και χιτωνίων χωρίς την χρήση ειδικού εξοπλισμού