Ναυτιλία

 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τη Ναυπηγική Βιομηχανία

 

 

Η ΜΙΧΟΣ Α.Ε. υποστηρίζει και προμηθεύει σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή κοινότητα εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν από την τεχνική συμβουλή μέχρι τη θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη με service και ανταλλακτικά όλες τις περιπτώσεις, όπως:

 

  • νέες ναυπηγήσεις
  • εργασίες επισκευών
  • εργασίες συντήρησης
  • εμπορικά πλοία
  • επιβατικά πλοία
  • Πολεμικό Ναυτικό

 

περισσότερα ...